ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / TIMETABLE
Image
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / TIMETABLE
ΕΝΗΛΙΚΕΣ / ADULTS
Δευτέρα / Monday 18.00 - 19.30 | 19.30 - 21.00
Τετάρτη / Wednesday 18.00 - 19.30 | 19.30 - 21.00
Παρασκευή / Friday 18.45 - 21.00

ΠΑΙΔΙΑ / CHILDREN
Τρίτη / Tuesday 17.30 - 19.00
Πέμπτη / Thursday 17.30 - 19.00