Επικοινωνία / Contact Us

Image

+357 99 650941

contact@vingtsunkungfucyprus.com

Sifu Yiannos Christoforou
Ving Tsun Kung Fu Cyprus
Y.C. Wing Chun Kwoon Ltd
Nicosia, Cyprus

Επικοινωνία / Contact Us

Image

+357 99 650941

contact@vingtsunkungfucyprus.com

Sifu Yiannos Christoforou
Ving Tsun Kung Fu Cyprus
Y.C. Wing Chun Kwoon Ltd
Nicosia, Cyprus

Επικοινωνία / Contact Us

Image

+357 99 650941

contact@vingtsunkungfucyprus.com

Sifu Yiannos Christoforou
Ving Tsun Kung Fu Cyprus
Y.C. Wing Chun Kwoon Ltd
Nicosia, Cyprus